„Je to pro ně příležitost seznámit se podrobně s tím, co všechno na hvězdárně děláme, jakou máme techniku a hlavně, jak by mohli sami trávit zajímavě čas s astronomií," prohlásila vedoucí hvězdárny Dobromila Patáková.

Vrcholem večera bude premiéra radioastronomických zařízení na sledování meteorů. „To určitě zaujme milovníky počítačů. Při jasném počasí počítáme také s možností fotografování některých vesmírných těles. Cílem páteční noci je ukázat mládeži, že na naší hvězdárně mají zázemí vhodné pro zajímavé trávení volného času a pro rozvoj svých technických nebo vědeckých zájmů. V astronomii se uplatní znalosti ze všech přírodních věd, techniky a pochopitelně i angličtiny," připomněla vedoucí vyškovské atrakce.

Průvodci večerem budou už tradičně studenti z brněnské Masarykovy univerzity a členové Občanského sdružení přátel Hvězdárny Vyškov. „Noc je určená pro mládež od patnácti let a všechny duchem mladé zájemce o astronomii. Ti si s sebou můžou vzít i vlastní dalekohled. Přihlášky jsou možné na telefonním čísle 602 596 209," upozornila Patáková.

Hvězdárna se také koncem roku stala členem České astronomické společnosti, která dbá o rozvoj astronomie u nás.