Projekt spolu se Slovanem připravilo občanské sdružení Manner. „Díky projektu jsme získali devadesátiprocentní financování až do výše tří set tisíc korun, což by mělo postačovat jak na celý proces bádání o podobě kroje, tak na jeho rekonstrukci a ušití osmi kompletních párů. Pokud půjde všechno hladce, měli bychom kroje představit lidem už o hodech, to znamená na začátku července,” uvedla předsedkyně Slovanu Jana Vojtoková.

O původní podobě slavnostního lidového oděvu ve Hvězdlicích a okolí se příliš informací nedochovalo, a proto bude jeho rekonstrukce náročná. „Existují zevrubné popisy ve Vlastivědě moravské, dále je možné se opřít o různé kresebné doklady z devatenáctého století. Možná se podaří najít nějaké původní oděvní součásti, ze kterých by šlo převzít střih,” podotkl Jiří Novotný z občanského sdružení Manner, které se na tvorbě kroje podílí.

Ostatní části budou muset badatelé odvodit z obecných zákonitostí vývoje kroje. „Hlavní je, aby kroje byly přirozené. Kroje nakonec nebudou sloužit jen pro hvězdlické hody, ale představí se i v sousedních obcích při různých kulturních příležitostech,” dodal Novotný.

Obnovou krojů se v poslední době zabývá čím dál víc obcí. Je to například Manerov nebo Nesovice.