Před několika málo dny se ke stejnému projektu přidal také Slavkov u Brna. „Lidé si tak nyní můžou na přehledné mapě najít, jak jsou na tom stromy a keře v některých ulicích města. Informace o stavu každé dřeviny zpracovali dendrologové, kteří v uplynulých měsících udělali takzvanou pasportizaci městské zeleně. Výsledkem je dokument, který se podrobně zabývá každým stromem, napovídá, v jaké je kondici a zda je určený k ošetření nebo kácení," popsala mluvčí Slavkova u Brna Veronika Slámová.

Kromě toho, že se každý Slavkovan nyní může podívat, jestli před jeho domem nestojí nebezpečný strom, databáze slouží i jako návod pro technické služby. „Mají jasné informace o tom, které stačí například pouze zdravotně ořezat," podotkla mluvčí.

Z internetové mapy vyplývá, že v projektu je zapojená řada obcí a dalších vlastníků stromů na Vyškovsku. Vyznačené jsou červenou tečkou. Nachází se například u Bučovic, Bohdalic-Pavlovic, Kozlan, Lulče, Lysovic, Letonic, Dražovic, Bošovic nebo také třeba u Vážan nad Litavou. „To je ale záležitost soukromého vlastníka. Jako obec k projektu připojení nejsme. O zeleň ve vesnici nicméně pečujeme. Máme vytvořený pasport, který nám napovídá, v jakém stavu jsou naše dřeviny, ale zveřejněné to nikde nemáme. Ale považuji to za dobrý nápad a rádi se přidáme," zhodnotil vážanský starosta Václav Matyáš.

Podle místostarostky Slavkova Marie Jedličkové je projekt výhodný mimo jiné v tom, že město nyní například ví, kde zasáhnout včas, aby zabránilo pádu stromu. „Bezpečnost obyvatel a zároveň kvalitní péče o zeleň jsou pro nás zásadní. Tento dokument nám v tomto ohledu pomáhá určovat priority," nastínila Jedličková.

To samé si myslí například Vyškovanka Petra Janušová. Vyškov je ostatně také na mapě označený červenou tečkou. Lokalitou, kterou dendrolog sledoval, byly Smetanovy sady. Z osmnácti stromů doporučil podle informací na webu čtyři pokácet. Jedná se o lípy. „Je dobře, že se Vyškov do něčeho takového zapojil. Ale byla bych ráda, kdyby v mapě bylo možné najít informace o všech stromech na veřejných plochách ve městě. Nebo alespoň těch vzrostlých, u kterých si člověk nikdy nemůže být stoprocentně jistý, že jsou zdravé," řekla žena.