Díky tomu bude mít akce i zahraniční přesah. „Kromě starostů z mikroregionu Ždánický les a Politaví město pozve i zástupce z partnerských zahraničních měst. A navíc se můžou i uzavřít nová partnerství. V současné době radnice jedná s městy z Maďarska a Slovenska, kde zatím Slavkov žádného partnera nemá," informovala mluvčí města Veronika Slámová.

Iniciativa smíření se vždy jeden rok koná v jedné z obcí mikroregionu a v dalším roce na slavkovském zámku.

Dvacáté výročí

Právě kvůli letošnímu bohatšímu programu ale nyní na zámku zůstane, třebaže se tam odehrála loni. „Také je to kvůli tomu, že iniciativa i mikroregion letos slaví dvacáté výročí. Akci budeme v obcích propagovat, dostaví se na ni zástupci samospráv a zvaná je pochopitelně i veřejnost. Možná zajistíme i speciální autobusové spojení," zmínil starosta Hrušek Jan Kauf.

V jeho vesnici se iniciativa konala naposledy před čtyřmi lety. Akce si klade za cíl překlenout propast, kterou vytváří rasové, národnostní a zejména náboženské rozdíly mezi lidmi a která je zdrojem nesnášenlivosti.

Letos se také ponese v duchu zlepšování komunikace s obyvateli. „Součástí programu bude několik přednášek týkajících se například bezpečnosti ve městě, tedy třeba i rušení nočního klidu, což je teď ve Slavkově aktuální. Lidé se dozví, jak problematiku řeší v jiných státech. Dál bude jedno odpoledne věnované debatě se staršími lidmi o jejich potřebách. Chybět pochopitelně nebude ani standardní program, jako je tradiční ekumenická mše nebo koncert na zámku," nastínila mluvčí.