Kvůli rostoucím letním teplotám jim věnuje vedoucí oddělení veterinární hygieny Vyškov Jana Kozáková zvýšenou pozornost. „V tomto období sem míříme v podstatě pokaždé. Pokud zaznamenáváme nějaké prohřešky, týkají se hlavně prodejců, kteří se účastní poprvé. Takoví totiž nebývají zvyklí, že podléhají kontrolám,“ prozradila při návštěvě trhů redaktorovi Vyškovského deníku.

Tentokrát naráží zpravidla na známé prodejce, teploty odpovídají normě a veškeré značení je v pořádku taktéž. Zastavila se mimo jiné u prodejny místní farmy, prodejci se o ni pečlivě starají. „Pravidelně ji dezinfikujeme, využíváme Jar, Savo, ale i ozón,“ popsala inspektorce žena.

Také ve Vyškově mají ale kontroloři zkušenosti se záchyty, které souvisejí zvláště s nedostatečným chlazením. „Zatímco u sýrů není možné překročení teploty do osmi stupňů, někdo je v minulosti prodával i ve třiceti,“ vzpomínala vedoucí oddělení.

Pochválila spolupráci s městem, které jí vždy v předstihu zašle seznam prodejců. Snáze tak vytipuje, na koho se zaměří přednostně. „Pokud někoho nachytáme, můžeme přistoupit k blokové pokutě na místě. To platí v případě, že potkáme rovnou majitele, jinak to řešíme dále řízením. Výši částky určuje závažnost prohřešku, který je vážný zvláště u zkažených potravin nebo při zmíněných teplotách,“ doplnila Kozáková.

Pět závad

V celém Jihomoravském kraji provedli letos inspektoři v prvních pěti měsících jedenáct kontrol prodejců na farmářských trzích. Celkem na pěti z nich zjistili nějakou závadu. „Z tohoto hlediska dosahuje závadovost v průměru na čtrnáct procent. Je to více než v kamenných obchodech, kde je zhruba na pěti procentech. Souvisí to s tím, že prodejci nemají stálé místo, denně jsou na přesunu a k tomu zabezpečují hygienu,“ zmínil ústřední ředitel Státní veterinární správy Zbyněk Semerád.

KONTROLY NA FARMÁŘSKÝCH TRZÍCH NA JIHU MORAVY
V létě jsou v tuzemsku pravidelné.
Závady v průměru na 14 procentech.
Chyby v chlazení, administrativě nebo značení výrobků.
Hrozí pokuty dle závažnosti případu.

Vyzdvihl ale výrazné zlepšení, které v posledních letech sleduje. „Ještě před pěti lety jsme zaznamenali nedostatky dokonce ve třiceti procentech kontrol. Zpravidla také nenacházíme vyloženě zdraví ohrožující potraviny. Obecně spíše řešíme problémy s administrativou nebo nedodržením pravidel skladování. Prodejci se někdy snaží, aby zboží dostali k zájemcům co nejblíže, ale dopouštějí se pak chyb,“ vysvětloval Semerád.

Trendy potvrzují také na jihu Moravy, kde zachytávají nejčastěji potraviny v příliš vysokých teplotách. „Někteří zase trhovci prodávají nedostatečně značené zboží, včetně nečitelného označení na etiketách nebo chybějícího označení v českém jazyce,“ popsal ředitel odboru veterinární hygieny Krajské veterinární správy v Brně Josef Velecký.

Obezřetnost se při nákupu vyplácí také samotným zákazníkům. Sledovat musí dodržení podobných náležitostí, jako při návštěvě v kamenném obchodě. „Také tam poznáme, jestli je prodavačka správně ustrojená, a jestli nebere jednou rukou peníze i nebalený výrobek. Všímáme si stavu vitrín, chlazení a jestli je zboží chráněné před nebezpečím kontaminace. Určitě se na trzích dívejme také na označení a vyžadujme specifikace ohledně složení, data spotřeby nebo alergenů,“ radila Kozáková.

Loni provedla Státní veterinární správa na trzích v celém tuzemsku 380 kontrol, kdy alespoň jednu závadu zjistili veterinární inspektoři ve čtyřiapadesáti případech. Výše uložených pokut podle nich přesáhla za celý rok 425 tisíc korun. V prvních pěti měsících letošního roku stihli celorepublikově už 116 kontrol, z toho při dvaadvaceti zjistili nějakou závadu.