Kvůli nedostatku žáků totiž dojde od 1. července ke sloučení těchto dvou zařízení. Potvrdil to ředitel Střední integrované školy ve Slavkově u Brna Josef Smékal.

„Myšlenka sloučení vyplynula ze situace. Nábytkáři měli potíže se zaplněním kapacity. Naše odloučené pracoviště se také potýkalo s problémy. Ředitel nábytkářského učiliště Vojtěch Bábek přišel s žádostí, bychom školy spojili,“ uvedl Smékal.

Záměr už posvětil kraj. Do konce školního roku 2009/2010 chce vedení slavkovské integrované školy zcela vyklidit detašované pracoviště v Rousínově a krajský úřad pak rozhodne, jak s budovou naloží. „Jsem přesvědčený o tom, že se budova dá prodat,“ řekl Smékal.

V průběhu nadcházejícího školního roku budou do nábytkářského učiliště přesunuté třídy nástavbového studia, teoretické výuky a také dílny. Na základě dohody se nástupnickou organizací stane Střední integrovaná škola ve Slavkově u Brna. Ředitelem zůstane Josef Smékal. Vojtěch Bábek se stane vedoucím odloučeného pracoviště.

Několik učitelů přijde o práci. Ne však v důsledku sloučení škol. Učňů totiž ubývá a podle Smékala je pedagogů nadbytek.