Pravidelně se valná hromada schází až v květnu. Tentokrát došlo ke změně a schůzka bude už zítra. „Pět největších akcionářů, tedy města okresu Vyškov požádali o dřívější svolání valné hromady. Ta se koná ve středu 12.1. v devět hodin v Besedním domě,“ vypověděl předseda představenstva společnosti Respono Antonín Horáček.

Na schůzce se má mimo jiné volit nové představenstvo. „Máme v plánu odvolat současné představenstvo a zvolit nové. Tuto změnu děláme každé čtyři roky,“ doplnil Horáček.

Za město Ivanovice na Hané už má zkušenost s členstvím v představenstvu Josef Lysák. Toho také Rada města Ivanovice navrhla, aby jako zástupce pokračoval. „Jako kandidáta do představenstva navrhuji pana Josefa Lysáka, který v něm působí od roku 2002. Má tedy přehled co se nyní chystá a hlavně má zájem pracovat v představenstvu i nadále¨,“ informoval starosta Ivanovic.

Jeho zkušenosti vzali na vědomí i členové zastupitelstva, kteří odhlasovali, aby je v Responu zastupoval.