„Přihláška podepsaná oběma rodiči se doručuje do středy devatenáctého února na Městském úřadě. Zájemci si ji tam do termínu vyzvednou i s pokyny ve dveřích číslo tři,“ informovali představitelé města.

Akce pro nově narozené děti s trvalým pobytem v Ivanovicích se uskuteční devětadvacátého února v obřadním sále Městského úřadu.

Přihlášky a pokyny najdou zájemci také na webových stránkách města v sekci komise pro občanské záležitosti, mohou si je tam stáhnout a vytisknout.