„Upozorňujeme rodiče dětí, kteří mají o toto vítání zájem, aby se do 28. srpna přihlásili na městský úřad Ivanovice na Hané, dveře číslo tři, kde si mohou vyzvednout přihlášku a pokyny,“ uvádí představitelé města na webu.

Přihlášky a pokyny najdou zájemci také na webových stránkách města v sekci komise pro občanské záležitosti. Přihlášku musí podepsat oba rodiče a do stanoveného termínu osobně doručit na městský úřad.