Hodnota investice přesahuje čtyřicet milionů korun. „Podařilo se nám na stavbu získat dotace z Evropské unie. Školicí středisko bude sloužit pro potřeby vysoce odborného školení zaměstnanců v oblasti specializované výroby veterinárních imunologických a farmaceutických přípravků," vysvětlila Hana Vránová z marketingové sekce společnosti Bioveta.

Nové středisko doplní to stávající. „Díky tomu vznikl ve firmě ucelený vzdělávací komplex. Od letošního září se v něm začnou vzdělávat také studenti brněnské univerzity, a to konkrétně v předmětu Vývoj, výroba a kontrola veterinárních imunologických a farmaceutických přípravků. Součástí střediska je proto i zázemí pro studenty a vyučující," přiblížila Vránová.

Teorie s praxí

Výuku studentů z Brna zajistí přímo Bioveta. „Studium bude obsahovat teoretické přednášky i praktickou část. Studenti budou do školicího střediska dojíždět speciálním autobusem Biovety, který je vždy ráno odveze přímo do areálu firmy," vysvětlil mluvčí Veterinární a farmaceutické univerzity Brno Petr Chmelař.

Stejný autobus přiveze na konci dne studenty zpět do Brna. „Program je unikátní v tom, že se jedná o zcela konkrétní propojení výuky s praxí, což se jinde často neděje," doplnil Chmelař.

Jinak ale bude budova sloužit převážně zaměstnancům Biovety. „Školicí středisko bude zaměřené na získávání a zdokonalování praktických dovedností zaměstnanců v prostředí, které se velmi blíží výrobním podmínkám nebo je přinejmenším simuluje," řekla Vránová.

Díky možnosti vyzkoušet si výrobu v praxi umožní středisko zaměstnancům rozvinout zručnost v oblasti zacházení s chemickými a biologickými látkami a mikroorganismy, která je pro podobnou práci naprosto podstatná. „Zejména jde o vytváření potřebných pracovních návyků v oblasti výrobních postupů a metod v souladu se zásadami správné výrobní a laboratorní praxe," doplnila Vránová.

Společnost Bioveta se zabývá výzkumem, vývojem a výrobou veterinárních léčiv a přípravků. Je nejvýznamnějším výrobcem ve střední a východní Evropě.