DISKUTUJTE DOLE POD ČLÁNKEM

Pila, skladovací plocha, velká továrna vyrábějící příslušenství do automobilů. To vše se nachází na konci Ivanovic směrem na Švábenice. Lidé, kteří bydlí v sousedství těchto objektů, nechtějí, aby bydleli v ulici s tovární nálepkou.

„Jakmile by se tato lokalita oficiálně stala průmyslovou zónou, měli bychom nepochybně velice ztížené bydlení. To nechceme připustit,“ uvedla například Božena Loubalová. Zajedno jsou s ní i další. „Rozhodně s tím nesouhlasíme. Bydlíme přes jedno vedle fabriky. Nic proti ní nemám, není hlučná. Ale co kdyby jednou třeba zkrachovala a přišla tam jiná, hlučnější a zdraví škodlivější firma. Nemohli bychom proti tomu nic dělat,“ řekla zase Marie Hermanová.

Obě ženy už mají neblahé zkušenosti z doby, kdy na městském pozemku pod Fischerem město zřídilo skládku suti a podle Hermanové několik týdnů stavební odpad nechalo drtit. Proti hlučné a prašné skládce pomohla teprve petice obyvatel a zásah hygieniků. Také pila okolí prý velmi zatěžuje. „Když v létě začnou řezat, tak máme piliny až v kuchyni,“ tvrdí Hermanová.

O plánu s průmyslovou zónou se prý Hermanová dozvěděla čirou náhodou už před časem. Tehdy si stěžovala na konírnu, kterou si vedle jejich domu v obytné zóně zbudoval starosta Josef Lysák. „Vedoucí stavebního odboru Novotný mi tenkrát řekl, že s tím nic nenaděláme, protože tam stejně bude průmyslová zóna,“ zlobí se na jednání úředníků Hermanová. Od té doby má z průmyslové zóny obavy.

Podle tajemníka Jana Kováře Ivanovice na Hané skutečně v současné době zpracovávají územní plán města. Projektanti už finišují. Podle smlouvy by měl být hotový v březnu. Lidé by měli mít možnost se k němu vyjádřit. „Půjde o návrh územního plánu. V souladu s platnou legislativou ho veřejně projednáme a jednotlivé připomínky podstatného rázu by měly být do územního plánu zakomponované,“ slíbil tajemník.

Podle Kováře vychází tradice průmyslové lokality už z dřívější doby, kdy se tam nacházela bývalá cihelna. „Jednotlivé domy se v ulici Osvoboditelů stavěly bez ohledu na to, že zde již stojí cihelna,“ podotknul Kovář.

Ivanovice na Hané nemají oficiální průmyslovou zónu a pokud by docházelo k rozvoji továrny, tak podle Kováře pouze směrem k dálnici, nikoliv k zastavěné části města.

V ulici Osvoboditelů existují firmy už dlouhá desetiletí. Například pila funguje od roku 1927. Tovární dílny jsou v místech, kde kdysi bývala těžká mechanizace zemědělského družstva.

Podle slov vedoucího ivanovického stavebního úřadu Bohumíra Novotného město rozhodně nepůjde proti zájmům občanů. Nesmí se prý snižovat kvalita bydlení v rodinných domech.