Podle něj by měl plán řešit také například to, jestli budou nové domy stát samostatně, nebo se bude jednat o řadovou zástavbu. „Bohužel se nejen v Rousínově stále častěji setkáváme s nepovedenou architekturou. Budovy, které slouží sportu, veřejnosti a podobně, jsou často navržené citlivě a vkusně, ale to, co se staví v oblasti rodinného bydlení, je velmi kostrbaté. Stačí se podívat, jak dnes vypadají třeba satelitní městečka," zmínil starosta.

Zastupitelstvo v minulém roce prozatím rozhodlo o pořízení územní studie v lokalitě Čechyně II. „Další by se měla týkat severu města, tedy Královopolských Vážan. S vypracováním studie počítáme také v rozpočtu města. Jedná se totiž o dosti významné a velké území," doplnil Havíř.

Zastupitelé jsou naklonění spíše základnímu popisu v regulačním plánu, do detailů by zabíhat nechtěli. „Myslím, že je vhodné určit jistá pravidla před tím, než se začne stavět, aby výsledek nepůsobil příliš chaoticky. Regulace by měla podle mě určovat například výšku domů, ale ne diktovat barvu střechy, omítky a podobně. Bylo by to pro stavitele velmi omezující," myslí si rousínovský zastupitel Jiří Lukášek.

Rozdíl vidí především v architektuře centra města a předměstí. „Něco jiného je regulovat stavby v historickém jádru města. V nové zástavbě si myslím, že přílišná přísnost není tak nutná," doplnil zastupitel.