21. října 1892, Vyškov
25. listopadu 1964 Ostrava

Proslavil především řízením Pěveckého sdružení moravských učitelů, které v roce 1935 převzal po Ferdinandu Vachovi a s kterým s velkým úspěchem procestoval velkou část Evropy.

Šoupal pocházel z chudých poměrů, narodil se jako syn soukeníka a kostelníka ve Vyškově.

Hudební sluch a velký zájem o hudbu se u Jana projevoval už od raného věku, kdy hrál na housle a zpíval na kůru. I přesto že bylo jeho hudební nadání mimořádné se rozhodl jít studovat práva, ale hudební kariéra nakonec zvítězila.

Proslavil se i jako vynikající varhaník a klavírista. Ve Vyškově je podle něj pojmenovaná ulice, kde je možné najít také jeho bustu.