Po dokončení střední pedagogické školy zamířila studovat speciální pedagogiku na Masarykovu univerzitu do Brna. „Ve druhém ročníku jsem si vybrala zaměření na etopedii a psychopedii,“ říká žena. Letos získala titul bakaláře, v plánu má pokračovat v magisterském studiu. Chce etopedii víc spojit s poradenstvím, ale nyní ji hodně zaměstnává dvouměsíční dcera.

Mladá matka poznamenává, že mezi problémové děti můžou patřit nejen takzvaní flákači, ale i ti, kteří se mají dobře a dobře prospívají. „Mohou zjistit, že jim najednou něco chybí. Může to být pozornost rodičů, kamarádi nebo to, že jsou jiní a chtějí zapadnout. Proto se začnou dožadovat pozornosti, přitom o tom ani neví. Je to jakýsi reflex,“ vysvětluje Ilgnerová.

Podle ní trpí problémovým chováním i dospělí. „Pokud se dotyčnému přihodí nějaká událost, třeba se s ním rozejde partner, najednou neví, co s vlastním životem. Můžou to být také věci, které se v nich kumulují odmalička. Problémy ale bývají u dospělých sociálnějšího charakteru,“ upozorňuje mladá žena.

MARIE MRÁZOVÁ