Co se v Nevojicích za uplynulé období povedlo? Z čeho máte největší radost?

Radost mám určitě z nově vybudovaného podchodu, který nám vyřešil bezpečné přecházení přes frekventovanou silnici I/50 nejen pro naše občany, ale i pro chodce a cyklisty z okolních obcí. Umožnily to dotace. Dále jsme udělali radost jednotce sboru dobrovolných hasičů a pořídili jim nový automobil, který byl podpořen z dotací Jihomoravského kraje a Ministerstva vnitra. Ráda bych zmínila celkovou rekonstrukci sociálního zázemí v Mateřské škole Nevojice.

Klikněte a podívejte se, kde všude jsme už byli a co zajímavého jsme tam zjistili.Klikněte a podívejte se, kde všude jsme už byli a co zajímavého jsme tam zjistili.Zdroj: Deník

Má mateřská škola dostačující kapacitu?

Kapacitou jsme maximálně na dvaceti dětech, z hygienického hlediska je to nejvíce, co tam můžeme mít. Pokud počty nejsou naplněné, oslovujeme okolní obce s nabídkou. Našim potřebám tedy stačí.

Můžete zmínit nějaké projekty, které připravujete do budoucna?

Řešíme kanalizaci, kde máme zadanou studii na zpracování Technicko-ekonomické studie „Odkanalizování a likvidace odpadních vod v obci Nevojice“. Bude obsahovat tři varianty řešení odkanalizování, a to vlastní čističku odpadních vod, vlastní kořenovou a možnost napojení na čističku v Bučovicích. Chceme vybrat takovou variantu, která bude pro obec a její obyvatele z dlouhodobého hlediska co nejvýhodnější. Dalším plánem je i zbudování mokřadu v lokalitě směrem na Nesovice. Jihomoravský kraj totiž vytipoval osm set míst, kde v budoucnu můžou vzniknout mokřady, tůně a malé vodní plochy a jednou z těchto ploch je i tento mokřad. Další akcí je rekonstrukce bývalé šicí dílny. Minulé zastupitelstvo tuto budovu zakoupilo do vlastnictví obce a nechalo na ni zpracovat studii využití. V letošním roce byla zahrnuta mezi brownfieldy, chystáme výběrové řízení na zpracování projektové dokumentace. Zpracováváme projekt na kolumbária na místní hřbitov, kde lidé projevili zájem o urnová místa. Plánujeme rekonstrukci sportoviště, které bude spočívat ve výměně povrchu, oplocení a osazení novými herními prvky. Čeká nás také zbudování chodníku v místní části Tabule a rozšíření parkovacího stání v obci.

Díky rozvolnění omezení ožívá kultura. Jaké zajímavé akce pořádáte v Nevojicích?

Jsme velmi činorodí, máme toho přes rok spoustu. Na pořádání akcí se podílí nejenom kulturní komise, ale i různé místní spolky. Poslední akce byla v sobotu, kdy se konal první ročník Knedlíkofestu, který pořádala mateřská škola ve spolupráci s kulturní komisí. Koncem srpna se bude konat desátý ročník Pohádkového lesa, pod patronací spolku Nevojánek a v září nás čeká třetí ročník Polívkofestu. Do konce roku čekáme drakiádu, uspávání broučků, adventní dílnu a Silvestrovský turnaj ve stolním tenise. Kulturní komise organizuje také zájezdy pro důchodce. Sbor dobrovolných hasičů Nevojice pořádá třeba ostatky, dětský den nebo hasičský výlet. Každý pátek je kroužek pro děti “Hasič“. Farnost Nevojice založila přírodovědný kroužek. Na ukončení školního roku dělají na farní zahradě táborák pro děti. Mateřská škola začátkem roku připravuje dětský karneval. Nemohu opomenout naši knihovnu. Snažíme se ji udržet, i když to v dnešní elektronické době není snadné. Knihovnice doplňují nabídku o nové zajímavé knihy a funguje zde i výměnný knižní fond s knihovnou ve Vyškově.

Slavkovský zámek je jednou z nejnavštěvovanějších památek na Vyškovsku. K výletu lákají i okolní pamětihodnosti a významná místa.
Tip na výlet: Za císařem Napoleonem. Slavkov i okolí dýchají dávnou historií

Jste v obci spokojení s dopravní obslužností?

Vzhledem k umístění naší obce mezi Brnem a Veselím nad Moravou jsme určitě spokojení. Máme pravidelné vlakové i autobusové linky. Některé autobusové spoje jsou i bezbariérové, což si cení důchodci a maminky s kočárky. Jediný problém máme s tím, že některé vlaky zastavují pouze na znamení. Místní s tím měli nejednou problém, když vlak nereagoval a jen přibrzdil a nezastavil.

Podporujete obytnou výstavbu?

Sice je součástí našeho územního plánu, platí nicméně, že bereme v potaz třeba kapacitu vodovodů nebo naší mateřské školy. Necháváme tomu tedy spíše volný průběh, když si nějaká mladá rodina třeba něco odkoupí nebo zrekonstruuje. Průměrný věk našich obyvatel je zhruba dvaačtyřicet let.

Jak ustála vaše obec uplynulý rok s covidem?

Samozřejmě nás to z hlediska příjmů poznamenalo. Dostali jsme ale kompenzační bonus od státu, který nám s tím velice pomohl.

Zabýváte se také výsadbou zeleně. Kde a v jakém rozsahu?

Tento měsíc jsme vysázeli osm platanů kolem přístupové rampy k podchodu a přidali dva listnaté stromy k dětskému hřišti. Máme podanou žádost o dotaci na Ministerstva životního prostředí na výsadbu ovocných a listnatých stromů. Rádi bychom obnovili ovocný sad na „Hrádku“ a vysadili listnáče ve vhodných lokalitách.

Pracujete také s rodáky, kteří už obec opustili?

Organizujeme s nimi setkání v Nevojicích každých deset let. Naposledy to bylo před dvěma lety, když jsem zrovna čerstvě nastupovala jako starostka. Rozeslali jsme tehdy čtyři sta pozvánek, konkrétní počty dorazivších nemám, ale byla to moc pěkná akce, kterou tady zopakujeme zase, až přijde čas.