Jak velký zásah do vašich plánů představuje koronavirová krize?
Nemyslím si, že by to plány nějak zásadně ovlivnilo. Očekáváme pochopitelně o něco menší zdroj příjmů podobně jako všichni ostatní. Nepředpokládám ale ohrožení toho, co už bezprostředně připravujeme nebo tam, kde jsme už zažádali o dotace.

Řešili jste potíže s nedostatkem ochranných pomůcek?
Projevovalo se to spíše v počáteční fázi loňského jara. Byli tu dobrovolníci, kteří šili a distribuovali roušky mezi lidmi. Jak ale pokračovala doba, byly další možnosti nákupu a v létě potřeba dočasně polevovala. Lidé byli při druhé vlně už připravení. Alespoň jsem nezaznamenal dotazy nebo požadavky takovým směrem.

close Klikněte a podívejte se, kde všude jsme už byli a co zajímavého jsme tam zjistili. info Zdroj: Deník zoom_in

V některých obcích a městech v kraji přistoupili k navyšování cen poplatků za svoz odpadu. Nezvažujete podobný krok?
Jsme akcionáři Respono jako všechny obce okolo. Máme už několik let určeno, že za svoz odpadu vybíráme pětistovku na hlavu. Náklady za odpadové hospodářství však nerostou natolik, abychom to měnili. Na posledních cenících máme pouze navýšení za uskladnění a likvidaci jednotlivých druhů odpadu, ale není to tak zásadní. Ještě pořád funguje EKO-KOM, tedy zpětný výkup tříděného odpadu. Když sečtu, co získáme z EKO-KOMu a co vybereme od lidí, s rozdílem oproti tomu co zaplatíme Responu, tak je marginální. Schodek v řádu desítek tisíc korun obec snese. Není to nic, co by nás omezilo na jiných aktivitách, takže se při tomto poměru ani nechystáme k úpravám.

Hodnotíte zrušení superhrubé mzdy jako další ohrožení pro obecní rozpočet?
Nemyslím, si že nás to výrazně zasáhne ze strany příjmů. Jistě je to ovlivní, ale nebude to zásadní. Četl jsem katastrofické scénáře, jejichž autoři předpovídají pokles o třicet procent. Nevím ale, jaká nakonec bude skutečná míra poklesku. Loni jsme hospodařili se zhruba čtrnácti miliony korun. Dvoumilionová výpadek související s krizí sanoval stát. Když to tedy posčítáme, loni jsme měli výpadek přesahující milion korun a předpokládám, že to bude tak i letos. Jedná se o rozpočtovém určení daní, které rozhodne o výši komenzací. Nepočítám ale, že by výpadek dosáhl výše třiceti nebo dokonce čtyřiceti procent.

Užitečné informace

* Obecní úřad
Bohdalice 125 683 41 Bohdalice

* Kontakt: 517 358 252 a 517 359 017

*Úřední hodiny: Pondělí a středa
7.30 – 11.30 a 12.00 – 16.45

Mnohé obce v regionu tíží špatná dopravní situace. Jak ji hodnotíte u vás?
Jsme na tom dobře. Obec se nachází na dvou krajských silnicích se spojením na Vyškov i Bučovice. Na tyto směry u nás také fungují autobusové linky. Jsme takový dopravní uzel, takže není problém se od nás dostat v krátkém časovém intervalu do Vyškova i Bučovic. Není to tedy věc, co nás tíží, ale řešíme spíše drobnosti. Například poslední večerní autobusový spoj nedojížděl do místní části Manerov, ale nově tam řidič na požádání zajede, pokud to některý cestující potřebuje. Není to ale o penězích navíc. Dopravci nám zkrátka vyšli vstříc.

Příští rok jsou v plánu nové komunální volby. Budete v nich znovu usilovat o obhajobu funkce starosty?
Už před minulými volbami jsem dal otevřeně najevo, že dál už kandidovat nebudu. Dávám příležitost ostatním. Myslím si, že po dvě období může člověk zůstat jako starosta akční, zatímco pak už ztrácí tah na bránu. Doba se navíc pořád někam posunuje, čím dál víc se elektronizuje a do budoucna se změní komunikace. S koncem současného volebního období už získávám nárok stát se rentiérem.

Jak hodnotíte svoji činnost jako starosty obce?
Těžko se mi hodnotí vlastní činnost, musejí to udělat jiní. Určitá část lidí se o práci starostů zajímá, zatímco další vidí pouze to, co je uděláno. Víc než rok, než jsem byl zvolen poprvé, jsem se o tuto činnost zajímal. V Bohdalicích jsem už zhruba čtyřicet let a po většinu tohoto období jsem byl aktivní v zastupitelstvu, z toho v jednom období jako místostarosta, takže jsem nešel do ničeho neznámého. Znal jsem se tu s lidmi a měl jsem na ně kontakty. Předpokládám, že by o tom někdo měl přemýšlet už teď, ale zatím jsem v okolí neviděl ten zájem.

Jak jste spokojený se vztahy, které panují v zastupitelstvu?
Vyhýbáme se konfliktům. Dařilo se to i v minulém zastupitelstvu, které nebylo tak jednotné. Opozice, v tom slova smyslu jak ji známe například z jednání v parlamentu, u nás nebyla, a pokud měli zastupitelé z jiných kandidátek jiný názor, vždy jsme to řešili diskusí. Když má někdo jiný názor, bavíme se o něm, abychom zjistili jestli není lepší. Vyvarováváme se tak úspěšně konfliktům a ne všude jinde to takto podle mých informací funguje.

Základní informace

Bohdalice-Pavlovice leží devět kilometrů jižně od Vyškova. První zmínky o Bohdalicích sahají do čtrnáctého století. Bohdalice byly po značnou část své historie v majetku olomouckých jezuitů. .Od roku 1785 je jejich součástí i osada Manerov. Také Pavlovice zmiňují historické prameny poprvé ve čtrnáctém století. Obec vznikla sloučením Bohdalic a Pavlovic v roce 1964. Žije zde asi 860 obyvatel.

Tipy na výlet v okolí

Chocholík u Drnovic
Asi třináct kilometrů je od Bohdalic-Pavlovic vzdálená rozhledna na kopci Chocholíku, která láká k výletům místní i turisty. Rozhledna je celoročně volně přístupná pro pěší a cyklisty a zájemci ji najdou u nedalekých Drnovic.
Zámecký park Slavkov u Brna
Dvacet kilometrů od obce najdou zájemci Zámek Slavkov-Austerlitz. Nyní je sice kvůli epidemických omezením uzavřený, ale zámecký park je přístupný celoročně po celý den. Procházku mohou zejména dětem zpříjemnit různé hry a soutěže, které parkem provedou zábavnou formou a na konci čeká na zdatné luštitele sladká odměna.

Rakovecké údolí
Nedaleko a pohodlně na dojezd do půl hodiny od Bohdalic-Pavlovic najdou výletníci Rakovecké údolí s naučnou stezkou. Stezka je dlouhá třináct kilometrů, je okružní, vede po obou březích tamní říčky a je na ní celkem deset zastavení s informačními tabulemi. Zájemci se tak seznámí s keltskou minulostí oblasti, způsobem života ve středověkých vesnicích, ale i rostlinami a živočichy, kteří v údolí rostou a žijí. Stezka začíná na parkovišti u odbočky ze silnice z Račic do Ruprechtova.