Opět o něco blíž k získání dotace na stavbu společné kanalizace a čističky odpadních vod se nachází svazek obcí Ligary, který tvoří Heršpice, Hodějice, Křižanovice, Němčany a Nížkovice. Jejich žádost o dotaci stát akceptoval, obce jsou tedy na dobré cestě k tomu, aby byla do konce roku 2015 celá investiční akce dokončená.

Odhadované náklady se pohybují kolem čtyř set milionů korun. „Samozřejmě počítáme s tím, že se nám pomocí výběrového řízení podaří vysoutěžit nižší částku, přesto bude značná," uvedl předseda Ligary a starosta Heršpic Jiří Ziegler.

Náklady na společnou čističku a přivaděče rozdělí obce rovným dílem. „Podíly na odkanalizování jednotlivých obcí pak spočítáme podle toho, v jakém rozsahu se v nich bude soustava odpadních potrubí stavět," vysvětlil předseda svazku.

Připomněl, že například jejich obec má už přes polovinu kanalizace postavenou. „Od roku 2000 jsme pomocí dotací postupně obec síťovali potrubím. Všechno jsme postavili jako splaškovou kanalizaci, ale kolaudovaná mohla být jen jako povrchová, protože ústí do potoka. Takže v současné době ji rekolaudujeme na jednotnou, aby v ní mohly být i splašky," upřesnil starosta.

Akceptovaná žádost pro svazek znamená získání stavebního a vodoprávního povolení. „Stavba kanalizace spolu s čističkou je pro nás naprosto stěžejní, po jejím dokončení si všechny obce oddychnou. Ostatní investice se dají dodělávat třeba postupně, ale kanalizaci musíme zvládnout najednou," upozornil Ziegler.

Ne pro každého bude nová kanalizace úplný přínos. „Například některé novější rodinné domy mají své domácí čističky. Až bude ale kanalizace postavená, budou se na ni muset všichni přímo napojit, aby byla zajištěna její plná funkčnost. V současné době má většina domů jen jímky na vyvážení," uvedl starosta.

Obce nyní budou muset obracet každou korunu. „Některé investiční akce teď budou muset počkat, ale rozhodně to neznamená, že se život v obci zastaví. A i když bychom potřebovali například opravit chodníky nebo cesty, tak v současné době to nemá smysl dělat, protože při stavbě kanalizace se všechno rozkope. Povrchové úpravy tedy budou následovat potom," zmínil Ziegler.

Na peníze budou muset být ještě opatrnější i v Nížkovicích. „Snažíme se nastřádat co nejvíc, abychom si nemuseli brát velký úvěr. U nás kanalizaci zčásti postavily Vodovody a kanalizace Vyškov, které ji i vlastní, takže nebude potřeba tak velká investice. Každopádně i když je vše na dobré cestě, vyhráno ještě nemáme," připomněl nížkovický starosta Petr Plotěný.

Desítky milionů korun totiž obec k tomu, aby si zbytek kanalizace zařídila sama, nemá. „Náhradní plán pro případ neúspěchu zatím nemáme. Na řadu by asi přišly další investice," podotkl starosta.

Kanalizace musí být hotová do konce roku 2015. „V letošním roce chceme získat veškerá potřebná povolení, a pokud se nám dotaci podaří získat, čemuž pevně věříme, tak i vybrat zhotovitele. Podmínky dotace totiž jasně udávají dobu, kdy musí být celá akce dokončená," řekl Ziegler.

Hlavní dotaci má poskytnout Regionální operační program Jihovýchod, pomoct mají ale i další granty. „Půjčku nabízí například také státní fond, což jsou nejvýhodnější peníze. Je na něm totiž nastavený nejnižší úrok. O peníze požádáme také kraj, který obdobné projekty podporuje. Takže i když se zdá, že v průměru šedesát milionů korun na každou obec je vzhledem k našim rozpočtům obrovská částka, složením několika dotací se zaplatit dá," dodal Ziegler.

Čistička odpadních vod bude stát u Hodějic. „Naše poloha je totiž strategicky výhodná. Vzhledem k tomu, že máme přibližně stejnou rozlohu jako ostatní členové svazku, počítáme víceméně se stejným podílem investovaných peněz," řekla už dříve starostka Hodějic Blahoslava Suchánková.