Na jaké společné otázky respondenti odpovídali?

1. Proč jste se rozhodl kandidovat?

2. Co považujete za nejpalčivější problém Vyškovska a jak ho chcete pomoci řešit?

3. V jakém výboru horní komory byste chtěl působit a proč?

4. Jak hodláte skloubit práci v Senátu s vašimi dalšími aktivitami a rodinou?

5. Máte nějaké životní krédo?

Práci se chci věnovat naplno, říká Klaška

Bývalý poslanec Jaroslav Klaška kandiduje s podporou koalice Spojme síly.

1. Kdo zná dějiny a sleduje českou politickou scénu, tak jasně vidí, že demokracie není samozřejmost. Je třeba ji chránit. A to platí zvlášť o dnešní době, kdy se jednoznačně ukazuje, jak důležitá je role Senátu pro rovnováhu sil. Kromě toho stále sním o tom udělat náš svět o trochu lepším. K tomu vede cesta přes práci a řešení konkrétních problémů. Obracejí se na mě starostové obcí z našeho regionu s prosbami o radu a pomoc a já se jim snažím vyhovět. A i když tomu někteří lidé nevěří, senátor má možnosti, jak ovlivnit věci, jež na první pohled nespadají do jeho kompetencí. Je v zájmu každého regionu mít v celostátní politice zástupce, který nezapomíná, odkud pochází.

2. V posledním roce jsem v našem regionu objel mnoho obcí a bavil se spoustou lidí od volených zástupců až po řadové občany. A oni sami říkají, že největší problém je doprava – kolony, špatný stav silnic, neexistující obchvaty měst a vesnic, ucpaná dálnice, problémy s parkováním. Přitom správně nastavený dopravní režim zároveň znamená pomoc životnímu prostředí. Plynulý provoz na silnicích bez stojících aut s puštěnými motory, obchvaty obcí, které odvedou dopravu z jejich center, to vše znamená méně hluku, méně prachu, méně imisí.

3. Ze svého působení v Poslanecké sněmovně mám zkušenosti z rozpočtového a hospodářského výboru. Takže bych volil Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu.

4. Práci v Senátu se chci věnovat po profesní stránce naplno. Rodině patří všechen můj volný čas

5. Buď rozhodný, udatný a jednej. Neboj se a neděs.

Nejhorší ze všeho je lhostejnost a nečinnost. Nedostatek odvahy postavit se zlu. Proto jsem rád, že jsme se dokázali zformovat v demokratické koalici Spojme síly. Protože pro vítězství zla stačí, aby dobří lidé nedělali nic.

Bláha: Chci změnu v politice Senátu

Vyškovský a krajský zastupitel Libor Bláha kandiduje za hnutí SPD.

1. Dokud v České republice nemáme prvky přímé demokracie, tedy především referendum bez vysokého kvóra s možností hlasovat například o vystoupení z Evropské unie a odvolatelnost politiků, jsou volby jedinou možností občanů, jak dát najevo nespokojenost s vedením státu a s Evropskou unií. Senát má v současnosti místo v legislativním procesu a je nutný právě například k přijetí zákona o referendu. Má také celou řadu kompetencí například vůči prezidentovi republiky, soudcům Ústavního soudu a dalším institucím, kde často nezazní odlišné stanovisko. Protože chci změnu v politice Senátu, rozhodl jsem se kandidovat.

2. Problémy jsou všude kam se podíváte, doprava, zdravotnictví, školství a bohužel to bude i zaměstnanost. V našem senátním obvodě slibují všichni ostatní kandidáti celou řadu projektů, na které Senát má jen velmi omezený vliv, přitom politické subjekty, za které kandidují, v minulosti byly nebo jsou i dnes do různé míry součástí vládních koalic na všech úrovních veřejné správy a právě tyto slibované projekty mohli již dávno pro občany prosadit. Úkolem senátora je vytvořit „most“ mezi ústředními a dalšími orgány státní správy a obcemi, městy a především obyvateli svého senátního obvodu a prosazovat jejich zájmy v Praze.

3. Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí je jedním z těch, kde nejvíce můžete prosazovat zájmy svého obvodu, takže v něm.

4. Naplno se budu věnovat jen práci v Senátu, ponechám si pouze pár přednášek na vysoké škole, ostatní aktivity bych omezil na minimum. Mám dvě děti a rodina je pro mě to nejcennější.

5. Za pravdu klidně sám proti všem.