Křenovická farnost oslaví sté výročí znovuobnovení farní správy. Předseda kulturní komise Oldřich Bartošek měl v úmyslu nechat opravit poslední zanedbané kříže na hřbitově, u kostela a v zahradě rodiny Kuchtovy. Jejich fotografie chtěl publikovat v připravované brožuře.

Opravu by zajišťovali restaurátoři z Vyškova. Celkem by kamenické práce, zlacení a pozinkování litinových částí vyšlo na dvě stě tisíc korun.

Z obecního rozpočtu zastupitelstvo schválilo sto tisíc korun. „Požadoval jsem navýšení o padesát tisíc s tím, že zbytek peněz se pokusím zajistit jiným způsobem. Oslovil jsem také zastupitelstvo v sousední obci Hrušky, které odsouhlasilo mimořádnou částku dvacet tisíc korun. Pomoc slíbila i rodina, které patří kříž u kostela. Zbytek peněz by se získal pomocí sbírky,“ řekl Bartošek.

Zastupitelé ale nesouhlasili. Rádi by využili krajskou dotaci. To se ale ukázalo jako nemožné, protože kříže nejsou majetkem obce. Oprava tak čeká jen hlavní kříž na hřbitově. Hřbitov převedla farnost vloni na obec.

Ke zbývajícím dvěma křížům se nikdo nehlásí. „Pokud budeme chtít opravit zbylé kříže, bude nutné je nejprve získat do vlastnictví,“ dodal Bartošek.