Obavy lidí přesto neutichají, Habrovanský zámek totiž přeměna čeká. Konkrétně na domov pro seniory. „Změny se obáváme, a to z důvodu, aby se nekladl pouze důraz na péči a na náš rozvoj a naše zájmové činnosti se zapomínalo. Máme řadu aktivit, které jsou pro nás nesmírně důležité, o ty nechceme přijít,“ zdůraznil klient ústavu Antonín Hrabec.

Kromě pečovatelů mají klienti zámku k dispozici také dvě aktivizační sociální pracovnice, které jim pomáhají v plánování zájmových činností. „Přes Krajskou radu pro zdravotně postižené usilujeme o to, aby na zámku zůstaly dvě služby vedle sebe, které se snad nebudou vylučovat. Jedna pro seniory, druhá pro tělesně postižené,“ vysvětlil vozíčkář Hrabec s tím, že zámek se na domov pro seniory přemění od ledna příštího roku.

Klienti nejrůznější aktivity a výlety organizují přes tamní občanské sdružení Vozíčkáři. Jedná se o jednodenní zájezdy nejen po České republice, ale i třeba do Vídně, do zoologických zahrad, hradů, zámků nebo planetárií. „Výborné úspěchy zaznamenávají i místní šachisté. O nic z toho přijít nechceme. Nikdo nestojí o uzavřený domov pro důchodce,“ pokyvoval předseda občanského sdružení Vozíčkáři a klient zámku Jiří Šandera.

Krajský radní Jiří Altman včera nicméně slíbil, že aktivizační služby na zámku i po změnách zůstanou. „Se zájmovými aktivitami počítáme i u sociální služby domov pro seniory, respektive u domova se zvláštním režimem. Sociálně aktivizační služby jsou služby, které jsou aplikované i u seniorů, takže na zámku zůstanou aktivizační sociální pracovnice i prostředky na tyto služby,“ prohlásil Altman, který už dřív Ústav označil za relikt minulosti, kdy stát tělesně postižené vytlačoval na okraj společnosti.

Novinka to měla změnit. Zámek byl totiž od roku 2007 zapojený do pilotního projektu Transformace pobytových zařízení sociálních služeb, který naplánovalo ministerstvo práce a sociálních věcí.

Lidé se tak měli nastěhovat do bytů postavených v nových rodinných domech nejen v Habrovanech, ale i jinde v kraji.

O stěhování projevily zájem zhruba dvě desítky z asi osmdesáti klientů ústavu. Těm už zástupci kraje začali bydlení hledat. Konkrétní lokality závisí na tom, kde pozemky získají. „Horizont bude záviset od toho, jak budeme úspěšní, a to se samozřejmě nedá předvídat. Doufám, že v průběhu tří až pěti let se nám podaří aktuálním zájemcům bydlení najít. Budeme přitom spolupracovat s nestátními neziskovými organizacemi, které poskytují sociální službu chráněného bydlení a osobní asistence,“ popsal další postup Altman.

Podle klientů Ústavu se nově budou moci na zámek stěhovat pouze zájemci starší pětašedesáti let. „Teď ale přijali asi pětačtyřicetiletého klienta, takže to snad nebude tak žhavé,“ uzavřel Šandera.

S peticí uspěli

Proti změnám nejen peticí vystoupili klienti zámku už loni. „Proto jsme rozhodli o jeho etapovém řešení. Každá etapa podléhá samostatnému projednání a budou do ní zařazení klienti, kteří o to projeví zájem,“ vysvětlila tehdy Alena Švecová z odboru sociálních věcí Krajského úřadu Jihomoravského kra­je.

Plán ale nakonec ministerstvo práce a sociálních věcí označilo v první polovině dubna za neudržitelný a klienti se tak stěhovat nemusí.