Žádají proto o padesátitisícovou dotaci z městského rozpočtu.
Slavkovští radní proti tomu nic nenamítají. Minulé práce byly totiž odvedené kvalitně a v uvedeném rozsahu.

„Stejnou částku jsme jim poskytli i v roce 2006, kdy potřebovali zrekonstruovat elektroinstalaci. K této akci jsme dostali vyúčtování. V lednu letošního roku provedl náš investiční technik přímo na místě prohlídku skutečného stavu,“ objasnil tajemník Městského úřadu ve Slavkově u Brna Pavel Dvořák.

Podobné peníze získali slavkovští junáci taky v roce 2004. Tehdy si pořídili nové sociální zařízení.

V letošním roce by zase potřebovali vyměnit všechna okna. „Jsou totiž opravdu ve zchátralém stavu, zatéká jimi a dřevo taky napadli dřevokazní škůdci,“ vyjmenoval Dvořák.

Zda se ale skauti letos dočkají nápravy, o tom musí ještě rozhodnout slavkovští zastupitelé.