Rybník je totiž majetek města, v nájmu ho však má vyškovská organizace Moravského rybářského svazu. Nedalekou klubovnu už na jaře rybáři odstranili.

Nyní s vyškovskou radnicí spolupracují na vytvoření nového místa k setkávání. „Půjde o takové posezení. Malý Kačenec je chovný rybník, takže místo rybáři nepochybně využijí. A protože myslivci plánují na rybník nasadit kachny, bude sloužit i jim,“ přiblížil za vyškovské rybáře Radoslav Kotík.

Myslivecký spolek Haná už požádal Vyškov o příspěvek. Zastupitelé mu schválili dvě stě tisíc korun. Dotace půjde z rezervy města. „Objekt je třeba celkově opravit. Poté se mu znovu vrátí funkce místa, které bude oběma neziskovým organizacím sloužit pro společenský a pracovní život. Pomůžeme tím i k propagaci myslivosti a rybářství,“ je přesvědčený místostarosta Karel Jurka.

Na velké části prací se budou členové spolků podílet sami účastí na brigádách. „Náklady na opravu se vyšplhají k půl milionu korun. Hotovo má být do září,“ dodal Kotík. Připomněl, že s brigádami už mají myslivci stejně jako rybáři zkušenosti. Podíleli se na obnově malého Kačence.