*12. listopadu 1866 Nemojany
+ 5. srpna 1946 Brno-Bystrc

Když o tři roky později vážně onemocněl, využil čtyři následující roky a ozdravné pobyty v Rakousku, Německu a Itálii využil ke studiu způsobů včelaření, psal do zahraničních časopisů a navazoval včelařská přátelství. Byl činný ve spolkovém životě od zakládání včelařských spolků po členství ve vedení moravského ústředí včelařů. Díky společné zálibě ve včelaření se v roce 1907 seznámil s bratry Mrštíkovými, když působil jako duchovní správce v Nikolčicích nedaleko Divák, kde žili oba literáti. Knihu Františka Adamce Včelařské právo, kterou vydal v roce 1901, léta používali i advokáti při včelařských sporech. Sepsal také historii moravského včelařství a podílel se na oborové encyklopedii.