Jednou z akcí Knihovny Karla Dvořáčka ve Vyškově je Akademie třetího věku, jejíž druhý ročník právě skončil.

“Nejvíce jsem ocenil poučení o zdravé výživě a povídání vyškovském Dinoparku,” pochlubil se nejstarší z devětadevadesáti přihlášených studentů pan Lubomír David. Deseti přednášek se zúčastnilo celkem sedm set seniorů. “Tradičně nejoblíbenější jsou Kurzy tréninku paměti a Internetová školička.

Pokračovat budou po prázdninách, ale zájem je tak velký, že například u tréninku paměti pro pokročilé zbývá už jen několik volných míst,” uvedla pracovnice knihovny Zdeňka Adlerová.

Již dnes má knihovna připravený program třetího ročníku akademie. "Při jeho tvorbě jsme vycházeli ze zájmu účastníků. Proto doufám, že je potěší hudební pořady Pletky tetky Operetky a Barokní hudba, povídání o výrobě čokolády, výlety na Nový Zéland, do Banátu či starého Egypta a další. Přihlášky přijímáme v knihovně od šestého srpna," dodala Adlerová.