Dřív knihovnu vedla ředitelka mateřské školy Michaela Lipenská, nyní však knihovníka dělá Petr Mateleško, který studuje v Brně informatiku. „Máme domluvený výměnný fond s Knihovnou Karla Dvořáčka ve Vyškově a zhruba vždy po čtvrt roce nám dovezou asi šedesát knih různých žánrů. Petr hned natiskne letáky a jeho maminka je roznese po vesnici, aby měli čtenáři přehled o tom, co nového si mohou přečíst,“ nastínila Lipenská fungování mouchnické knihovny.

A čtenáři tyto služby oceňují, takže jejich počet stoupá. „Zájem je především o novější beletrii, ale máme tu i časopisy, které Petr Mateleško poskytuje knihovně ze své vlastní sbírky,“ doplnila Lipenská.

Pro zvýšení atraktivity pořádají často knihovny pro své čtenáře i návštěvníky besedy na různá témata a poskytují doplňkové služby. „Když jsem ještě vedla knihovnu já, tak jsem nějaké besedy pořádala, ale teď už je neděláme. Petr Mateleško ale připravil pro zájemce z řad starších lidí kurzy práce s počítačem a internetem, takže teď k nám do knihovny chodí na internet i starší lidé,“ řekla Lipenská.

V jiných obcích však takové štěstí na čtenáře nemají. Například v Kučerově chodí z více než čtyř stovek obyvatel do knihovny jen dvanáct lidí. „Dvě třetiny jsou přitom děti do patnácti let,“ podotkla knihovnice Lenka Čápová.

Po patnáctém roce děti velmi často přestávají do malých obecních knihoven chodit. „Děti nám vždy přibývají, jak je jim ale čtrnáct, patnáct let, odejdou na střední školu a přestanou k nám chodit,“ potvrdila tento jev i knihovnice z Rašovic Ludmila Červinková. Část dětí se podle ní vrací, když jsou starší.

Také v Rašovicích funguje výměnný fond s vyškovskou knihovnou, kromě toho místní ročně nakoupí třicet až čtyřicet nových knih. „Tři čtvrtiny z toho je beletrie, zbytek naučná literatura. Děti mají zájem spíš o moderní beletrii, důchodci se často vrací i ke starším románům,“ dodala Červinková.

S klesajícím zájmem se knihovny potýkají především v menších městech, která nabízejí mnohem více možností, jak trávit volný čas. Počet čtenářů trvale klesá například v knihovně v Ivanovicích na Hané.

Knihovna proto pořádá různé akce, kterými chce skomírající zájem o čtení probudit. „V dubnu jsme například pořádali odloženou Noc s Andersenem, na kterou přišlo docela dost dětí, až jsem se divila. Získali jsme i dva nové malé čtenáře,“ podělila se o své zkušenosti knihovnice z Ivanovic na Hané Ivana Bednářová.

Do knihovny se dnes ani nechodí shánět materiály na domácí úkoly, jak bývalo dřív v menších městech a vesnicích běžné. „Dnes se dá všechno najít na internetu, stačí to trochu upravit a referát je hotový,“ podotkla Bednářová k faktu, že vytvořit v dnešní době domácí úkol je otázkou několika kliknutí počítačovou myší. Knihovnám tak nezbývá než doufat, že se situace zlepší.

ROMAN VOLEK