Na nové chodníky můžou zapomenout obyvatelé Kobeřic. Peníze, které si obec odložila na jejich opravu, musí totiž zaplatit ministerstvu financí. Kontroloři našli nesrovnalosti hned u dvou případů vyúčtování. „Finanční úřad kontroloval období za roky 2003 až 2006. Vystavil pak platební výměry na odvod a penále za porušení rozpočtové kázně,“ potvrdila mluvčí ministerstva financí Zuzana Chocholová. Částka se kvůli penále vyšplhala přes půl milionu korun. „Tyto peníze jsme nikde neztratili. Prostavěli jsme je. Problém vidím ve špatné administrativě. Ta se měla dotáhnout hned ze začátku,“ povzdechl si starosta Milan Piták. Pokutu ministerstvo financí udělilo za to, že obec při stavbě sportovního areálu U lesa peníze použila na práce neuvedené v projektech. Ministerstvo požadovalo vrátit zpět celou dvousettisícovou dotaci a penále ve stejné výši. Ve druhém případě při rekonstrukci šaten na hřišti s přístavbou nedodrželi stavebníci termín. Navíc v rozporu s pravidly obec využila projekt zdarma zhotovený projektantem jako dar. Zpět tak ministerstvo požadovalo přes sto tisíc korun. Nedostatky vznikly v minulém volební období. „Nikdo mě neinformoval, nevím podrobnosti. Obě stavební akce zařizovala Tělovýchovná jednota Sokol, která si měla administrativu ohlídat. Bohužel jsem pod tím podepsaný,“ vyjádřil se bývalý starosta Jiří Slabotinský. Obec se proti pokutě odvolala a žádala o její prominutí. Ministerstvo nakonec částku snížilo na tři sta deset tisíc korun. „I to je pro nás velká položka. Peníze jsme měli nachystané na nové chodníky, na které se dotace neposkytují. V přepočtu jsme tak přišli o sto osmdesát metrů čtverečních chodníku,“ řekl starosta Piták.