Inspiroval se například erby rodů, které kdysi vesnici ovládaly. „Všechny návrhy včetně vysvětlivek jsou k nahlédnutí na úřední desce na internetových stránkách obce. Nejlepší návrh nám můžou pomoci vybírat i lidé. Svou volbu nám můžou přijít sdělit osobně na obecní úřad nebo poslat písemně či elektronicky," vzkázal starosta Kojátek Lubomír Pukl.

Podle zákona nicméně znak i vlajku musí vybrat zastupitelé. Ti, jak ujistil starosta, ale k přání obyvatel přihlédnou.

Který z návrhů zvítězil, se lidé dovědí už koncem června, nejpozději začátkem letních prázdnin. „Znak s vlajkou bychom pak měli převzít na podzim v Praze," dodal starosta s tím, že za návrhy obec dala čtrnáct tisíc korun.