Cesta, která kvůli poměrně ostré zatáčce nevyhovuje dnešním dopravním trendům. Navíc jsou na ní dva mosty ve velmi havarijním stavu. Než aby se pouštěli do náročných oprav, vyškovští silničáři mají v plánu přeložit silnici druhé třídy vedoucí z Vyškova na Bučovice u obce Kojátky a postavit tam nové mosty.

„Místo, kudy teď silnice vede, zrekultivujeme. Stane se zemědělskou plochou. A na části pole podél současné cesty vznikne nová, rovnější komunikace. Ta, která je tam nyní, nesplňuje požadavky na plynulost a bezpečnost dopravy. Je totiž nevhodně prostorově vedená,“ potvrdil vedoucí technicko správního úseku vyškovských silničářů Jan Olejníček.

Úprava, kterou popsal, je jedinou možnou variantou. Podle Olejníčka díky ní dojde k výraznému zlepšení dopravní situace v daném místě. Záměr zároveň odpovídá územnímu plánu obce Kojátky. Její vedení má mírné obavy z toho, že po přeložení silnice budou řidiči projíždět úsekem rychleji. „Ale to je asi jediné, z čeho máme trochu strach. Také se mírně prodlouží cesta vedoucí od křižovatky ke Kojátkám, ale to nevidíme jako problém. Důležité je, že se na silnici zvýší bezpečnost,“ uvedla starostka Kojátek Jarmila Tesařová.

S tím souhlasí i vyškovští policisté. Ačkoliv nejde o úsek, kde často dochází k dopravním nehodám, je podle mužů zákona problematický. „A to hlavně kvůli mostům, které jsou v neutěšeném stavu. Pokud se navíc silnice alespoň z části narovná, bude to z hlediska bezpečnosti mnohem lepší,“ myslí si mluvčí vyškovské policie Alois Gryc.

Nyní mají silničáři zpracovaný projekt pro územní rozhodnutí. Zbývá jim vyřešit majetkoprávní vztahy k pozemkům, získat územní rozhodnutí a pak stavební povolení. Ze záměru, který visí na krajské úřední desce, vyplývá, že cestáři chtějí začít s pracemi na jaře. Podle Olejníčka ovšem bude úspěch, když do konce příštího roku stihnou vyběhat všechna povolení.

„Právě řešíme vztahy k pozemkům. Už jsme narazili na potíže. Ve vztahu k jedné parcele probíhá dědické řízení a nemůžeme najít dědice. Navíc vlastníků pozemků je hodně, jde o velmi složité majetko právní poměry. S určitostí už teď víme, že se začátek stavby zpozdí,“ je přesvědčený Olejníček.

Oprava víc než kilometr a půl dlouhého úseku si vyžádá přibližně šedesát až sedmdesát milionů korun. Za předpokladu, že se zahájení stavby zpozdí a silničáři se do prací pustí napřesrok, se řidiči poprvé projedou po nové silnici zhruba na jaře roku 2011.
Přeložení silnice mimo jiné závisí také na krajských úřednících z odboru životního prostředí. Ti totiž musí posoudit vliv stavby na životní prostředí.

„V současné době běží lhůta, kdy kdokoliv může uplatnit připomínky k záměru stavby. Úředníci vydají závěr zjišťovacího řízení do osmnáctého prosince. V něm bude uvedené, jestli záměr vyžaduje další posuzování vlivů na životní prostředí nebo ne,“ uvedl mluvčí krajského úřadu Jiří Klement.