Akce vyjde na pět milionů osm set tisíc korun. Obec ji však nebude platit jen z vlastní kasy. Pětasedmdesát procent pokryjí dotace. A to z Operačního programu Životní prostředí i z evropského Fondu soudržnosti.

Funkcí nádrže však není jen zachytávat vodu. „Bude také významným krajinným prvkem. Osadíme ji zelení, bude v ní čistá voda. Navíc navazuje na přírodní prvek Niva, který byl vybudovaný asi před osmi lety. Obyvatelům tak nabídne významnou přírodní hodnotu," je přesvědčený starosta Skopal.