Už několik let se táhne spor mezi městem Ivanovice na Hané a společností Vodovody a kanalizace Vyškov. Město před časem vložilo svůj majetek do akciové společnosti a později si ho od ní zase pronajalo. Teď ho nechce ale vrátit. Vznikl tak problém. Město a vodaři se nemohou shodnout na tom, komu patří kanalizace a čistírna odpadních vod.

Konfliktem trpí i okolní obce. „Chceme vybudovat další část kanalizace v obci. Plánujeme ji napojit na ivanovickou čističku. To ale bohužel zatím není možné, dokud nebude známý její majitel,“ uvedla například starostka obce Hoštice-Heroltice Naděžda Suchomelová.

Tamní obyvatelé tak ale mohou čekat pěkně dlouho. Spor o tom, kdo je majitelem, trvá už roky. „Všechno začalo už před lety, kdy město Ivanovice vložilo majetek do akciové společnosti. Dva přívalové deště, které vodou z polí zatopily část města odstartovaly nespokojenost města s naším provozováním,“ vzpomínal ředitel Vodovodů a kanalizací Vyškov Vladimír Kramář.

Lidé ze záplav obvinili firmu a rozhodli se vše vzít do vlastních rukou. „Někteří radní a obyvatelé si mysleli, že příčinou je špatné provozování kanalizace. Požádali proto v roce 1997 o pronájem, který jsme jim umožnili. Smlouva o pronájmu jim skončila v roce 2007. Potom jsme samozřejmě požadovali pronajaté věci zpět, ale vedení města je odmítlo vrátit,“ doplnil ředitel.

Město společnosti podle Kramáře nechtělo vrátit vodovod, kanalizaci ani čističku. Vedení Ivanovic ale tvrdí, že zmíněné věci patří městu. Proto celá věc skončila u Okresního soudu ve Vyškově. „Podle našeho názoru jsme majiteli čistírny i převážné části kanalizace. Město Ivanovice si ale také dělá nároky. Vedeme spolu soudní při už déle než dva roky. S bývalým vedením se nám nepodařilo nijak domluvit. Proto čekáme, až jak rozhodne soud,“ objasnil ředitel Kramář.

Vodovod už je ale nyní vlastnictvím Vodovodů a kanalizací. „Podle dokumentací bylo jasné, že jim vodovod patří, proto jsme ho vrátili. S ostatním majetkem je ale vše jinak. Není to jednoznačné. Co jsme vlastně do společnosti vložili, a co ne, posuzuje soud. Na můj vkus už sice dlouho, ale není to určitě lehké rozhodování,“ vyjádřil se starosta Ivanovic na Hané Jozef Heretík.

Hlavním střetem zájmů je tedy právě ivanovická čistička a část kanalizace. „Myslím, že právo je na naší straně. Vlastníme pozemek na kterém čistička stojí, a postavil ji právní předchůdce naší společnosti. Jsme rádi, že už máme zpět alespoň vodovod,“ potvrdil Kramář.

Ten si dělá naděje, že se s novým vedením města snáze dohodne. „Máme zájem, aby se celá věc vyřešila v klidu. Ještě jsem neměl jednání s novým vedením radnice. Třeba se dohodneme,“ doufal Kramář.

Ani to ale nebude snadné. „O situaci jsem informovaný. Je pořád v soudním řízení. Zatím nás nikdo z Vodovodů a kanalizací neoslovil. Proto čekám, jak se celá situace vyvine. Je těžké předjímat rozhodnutí soudu. Město je ale stále přesvědčené o tom, že to je náš majetek,“ myslí si i současný starosta.

Kdo má pravdu, a na čí straně je zákon, tedy rozhodne nejspíš až soud.