„Dlouhodobě jsme na nebezpečí upozorňovali. Problematická byla hlavně absence odbočovacího a připojovacího pruhu. Nájezd a sjezd ze směrově dělené trasy byl kvůli tomu zvýšeně rizikový,“ připomněla policejní mluvčí Petra Ledabylová. Problémem podle ní bylo také umístění reklam. V paměti zůstává například nehoda, kdy dodávka s osmi lidmi nabourala do betonové části billboardu.

Celkové náklady úprav dosáhly na 188 milionů korun, stavaři zahájili první fázi prací už loni v květnu. „Jejich cílem byla kompletní modernizace dálniční křižovatky v Drysicích, jejíž parametry již nevyhovovaly aktuálním nárokům na bezpečnost provozu. Součástí bylo zdemolování, vybudování a rozšíření nového mostu,“ popsal ředitel Závodu Brno Ředitelství silnic a dálnic David Fiala.

Vyzdvihl také doplnění odbočovacích a připojovacích pruhů, aby se do budoucna řidiči vyhnuli kolizním situacím. „Docházelo k nim při najíždění na dálnici,“ připomněl Fiala.

Dělníci navíc opravili a zvýšili dvě protihlukové stěny, které dosahují celkové délky 486 metrů. Před nevítaným hlukem z bezprostředně blízké dálnice chrání obyvatele obce. Podle zástupců drysické radnice byla navíc stěna už ve špatném stavu. „Vidím v tom přínos hlavně pro lidi, co mají blízko dálnice domy. Konečně jim nebudou tak hučet auta,“ reagovala třeba Zuzana Moučková z Drysic.

Dělníci navíc opravili a zvýšili dvě protihlukové stěny, které dosahují celkové délky 486 metrů. | Video: Deník/Jakub Dostál

Hlavní práce na dálnici ale doplnily i další stavební zásahy. „Upravili jsme kanalizaci, odvodnění, vybudovali opěrné a gabionové zdi a zmodernizovali úsek D46 o celkové délce přibližně jednoho kilometru,“ vyjmenoval za stavební společnosti Kareta Ladislav Moťka, který působí jako ředitel oblasti Olomouc.

Stavaři se v lokalitě stále pohybují, jejich úkolem je už ale spíše doladění posledních prvků. „Zbývají drobné dokončovací práce, a to například nástřik vodorovného dopravního značení či montáž svodidel. Přes víkend budeme demontovat přechodné dopravní značení,“ pokračoval Moťka.

REKONSTRUKCE MIMOÚROVŇOVÉ KŘIŽOVATKY DRYSICE:
Zahájení v květnu 2021.
Obnova provozu od 16. října odpoledne.
Náklady: 188 milionů korun.
Úpravy: připojovací a odbočovací pruhy, nový most, rekonstrukce protihlukové zdi a další…

Obnova průjezdu ovlivní také objízdnou trasu, kterou využívají řidiči kvůli uzavírce mostu v Olomoucké ulici v nedalekém Vyškově. „Jakmile projedou mimoúrovňovou křižovatkou Drysice, tak zde bude možno najet na dálnici D46 pro směr na Vyškov. Doposud to možné nebylo. Jinak ostatní objízdné trasy zůstávají beze změny,“ upozornil Richard Pokorný ze Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje.

Úpravy chválí také odborníci. „Obecně platí, že zpřehledněním se situace stává bezpečnější. To platí v případě značení i dalších technických úprav,“ přidal se Pavel Čížek z dopravní organizace Besip.