Projekt za půl milionu korun ve škole ocenili. „Parkovací plochy v areálu nám již několik let nestačí a zaměstnanci musí využívat prostor v ulicích poblíž školy, kde porušují dopravní značení nebo zabírají místa na parkovišti u blízké nemocnice pacientům, kteří jedou za ošetřením,“ vysvětlil ředitel školy Luděk Höfer.

Ostatní školy ve městě umožňují parkování ve svých areálech podle možností. „Požadavky na úpravy parkovacích míst tam řeší dle potřeby. Využívá se třeba možností rozšíření vozovky pro zastavení v režimu rychlého nástupu a výstupu, nebo pro krátkodobé stání v případě doprovodu menších dětí,“ doplnila Lakomá.

Důležitou roli podle ní má také umístění konkrétní školy. „Obecně jsou na tom lépe školy, které jsou ve větší vzdálenosti od centra města nebo bytové zástavby. Problémy způsobuje také blízkost větších veřejných zařízení, kde je větší kumulace návštěvníků jako například vyškovská nemocnice,“ informovala vedoucí odboru.

Úzce provázaná s tím je také otázka bezpečnosti. „Odstavná plocha je super, ale jak bude řešena bezpečnost dětí a rodičů pohybujících se v areálu při vyzvedávání a odchodu z družiny po patnácté hodině. Mám na mysli i akce, kdy je třeba vejít do školy hlavním vchodem například na třídní schůzky, dny otevřených dveří a podobně. Zákaz vjezdu to neřešil v minulosti a asi to nevyřeší ani teď,“ komentoval novinky v Purkyňce například Josef Hanáček.

Pokud jde o bezpečnost dětí v blízkosti škol, jsou ve spolupráci s odbory města využívány různé možnosti pro její zajištění. „Jsou to například semafory u přechodů, dopravní značení, osazení chodníků a ploch u vozovky zábradlími a podobně,“ dodala Lakomá.