Kontejner totiž byl až dosud v blízkosti dětského hřiště. „To samozřejmě nebylo nejšťastnější, jenže jsme neměli technické možnosti, jak ho umístit jinam. Teď se to změnilo, takže jsme tu možnost samozřejmě využili,“ uvedl starosta Pustiměře Miloš Nevřala.

Kontejner teď bude také pod větším dohledem, protože podle vedení obce do něj lidé dřív házeli i nevytříděný odpad. „Chceme naučit neukázněné lidi správně třídit, takže doufáme, že to zabere,“ dodal starosta.

Uložit odpad do přemístěného kontejneru bude možné každé úterý a čtvrtek od osmi hodin ráno do pěti hodin odpoledne a dále v sobotu od devíti hodin ráno do poledne. Do kontejneru je zakázané ukládat nábytek a nebezpečný odpad, pro který je zajištěné bezplatné uložení ve sběrných dvorech ve Vyškově a v Ivanovicích na Hané.