Kontejnery na různé druhy odpadu bývají přeplněné třeba na slavkovském sídlišti Nádražní. „Zvlášť ty na papír nebo plasty. Častokrát je to ale kvůli neochotě lidí, kteří vyhodí třeba nesešlápnuté krabice. To je po nich třeba i potom pomačkám, aby se do kontejnerů ještě něco vešlo. Stává se však, že si musím vzít smetí zpátky domů. Víc kontejnerů by pomohlo,“ popsal třeba obyvatel Ladislav Kohoutek.

Někteří Slavkované si zase myslí, že kontejnerů pro obyvatele města by bylo dost. Kdyby je ovšem nevyužívali i lidé zokolních vesnic. „Třeba u Penny Marketu je kontejnerů na tříděný odpad několik. Jenomže tam vozí a vyhazují smetí i lidé zvenkova, kteří jedou do obchodního domu na nákupy,“ domnívá se třeba Danuše Pavésková ze Špitálské ulice.

To, že by obyvatelé vesnic při příležitosti nákupů ve slavkovském Penny Marketu využívali tamní kontejnery, si však nemyslí například místostarostka Milešovic Lenka Hrazdirová. „V Milešovicích totiž máme kontejnery na tříděný odpad na třech místech, pravidelně také pořádáme sběr papíru. Navíc na valné hromadě firmy Respono, která odpad sváží, nás ohodnotili jako vzornou obec,“ uvedla Hrazdirová.

Více v dnešním vydání Vyškovského Deníku