Příslib brzké nápravy dostal od lesních hospodářů heršpický starosta Karel Knesl. „Říkali mi, že kvůli častým dešťům vůbec nestíhali. Prý se ani nestihli postarat o své obdělávané plochy. Slíbili posečení Konůvek v rámci několika následujících týdnů,“ shrnul.

Tak se podle lesního správce z Bučovic Otakara Pavlíka stalo. „Dle mých informací jsme už Konůvky posekali a kopřivy tam nejsou,“ řekl.

Již minulý týden redakci Deníku Rovnost informoval, že je každý podobný pozemek, který státní lesy spravují, nutné posekat minimálně jedenkrát ročně. „Podobnou lokalitu musíme každý rok sekat. A Konůvky nejsou výjimkou,“ vysvětlil Pavlík. 

JAKUB JUREK