„Prezentované materiály prodejci označí i názvem a místem nálezu,“ vysvětlil organizátor akce Lukáš Bobek.

Dospělí zaplatí vstupné třicet korun, zatímco důchodci a děti pouze patnáct. „Lidé mohou v tuto dobu navštívit i naše stálé výstavy,“ sdělil Bobek.

V muzeu jich nabízejí sedm jako například o vyškovské lidové keramice.