Stavaři tady letos dodělávali úsek v délce 168 metrů ze středu vesnice od silnice III/4291 po lokalitu budoucích stavebních pozemků. „Práce na dokončení cyklostezky prováděli letos v dubnu, dále s dodavatelem stavby řešíme drobné úpravy. Jedná se o úsek, kde v podzimních měsících obec jako investor zařídila položení inženýrských sítí včetně splaškové kanalizace, vodovodu a veřejného osvětlení do tělesa budoucí cyklostezky,“ potvrdil kozlanský starosta Karel Pospíšil.

Společnost EG.D na tomto úseku ještě brzy na jaře položila elektrický kabel pro rozvody. „Tyto inženýrské sítě jsme potřebovali přivést do lokality budoucích stavebních pozemků pro patnáct rodinných domků,“ doplnil starosta.

Část cyklostezky v Kozlanech. | Video: Deník/Jakub Dostál

Již v letech 2014 a 2015 si Kozlany ze svého rozpočtu vybudovaly první úsek cyklostezky v délce 1,4 kilometru, a to ze středu obce k obecnímu rybníku a následně až k silnici II/431. „Ukázalo se nám, že tato cyklostezka je velmi oblíbená, a hlavně využívána nejen místními obyvateli. Proto stále trval náš záměr o její vybudování v celé délce na našem katastrálním území, a to v trase původní cukrovarské dráhy kolem Rostěnického potoka,“ vysvětlil Pospíšil.

Pozemky měla obec většinou ve svém vlastnictví a tam, kde to neplatilo, si jejich získání zajistila ještě v roce 2014. „Když v květnu 2019 začala první jednání s dalšími obcemi a Vyškovem o vybudování cyklostezky Cukrovarská dráha – Vyškov –Kozlany, měli jsme již zkušenosti z uplynulých let. Proto jsme na nic nečekali a velmi rychle zadali vše potřebné pro vyhotovení projektové dokumentace a zahájení stavebního řízení. Pravomocné stavební povolení jsme obdrželi v lednu 2021 a ještě koncem měsíce jsme podali žádost o dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury,“ vzpomínal starosta.

Unikátní cyklostezka

Tuto dotaci ve výši přes čtrnácti milionů korun obec obdržela ve druhé polovině roku 2021 a na podzim téhož roku ještě zahájila výběrové řízení na dodavatele stavby, se kterým uzavřela smlouvu o dílo v únoru 2022. Koncem tohoto roku obec ještě obdržela dotaci z rozpočtu Jihomoravského kraje přes 1,2 milionu korun. Celková hodnota díla je přes dvacet milionů. Celková délka kožlanského úseku cyklostezky je necelé čtyři kilometry.

Nyní budou obyvatelé Kozlan čekat na to, až své úseky dobudují i další obce na plánované trase a Vyškov. Dle vyjádření jejich představitelů by se tak lidé na kole do města mohli vypravit během příštího roku.

„Unikátní a mimořádně dlouhá cyklostezka umožní nejen další výlety pro rodiny, ale i bezpečnější dopravu do zaměstnání či škol mimo frekventované silnice,“ ocenil přínos novinky také náměstek hejtmana pro regionální rozvoj Jan Zámečník.