Projektovou dokumentaci už má úřad zpracovanou. Nyní žádá o dotace na doplnění zeleně a úpravu mokřadů. „Pozemky v lokalitě jsou poměrně hodně podmáčené. Navíc jsou i velmi zarostlé náletovými dřevinami. Celé prostředí chceme zkrášlit a zpříjemnit," nastínil starosta.

Stejně tak obec žádá o dotace i ve druhém případě, kdy chce postavit rybník na hranici katastru Kozlan a Kučerova. „I tam plánujeme sadové úpravy. Nechceme, aby působil jen jako nějaká kaluž, ale aby bylo kolem něj pestré prostředí. Například i z entomologického hlediska," dodal Pospíšil.

Nový rybník za několik milionů má mít okolo dvou hektarů. V minulosti už se v místě nacházel. Kdy se začne se stavbou, záleží právě na tom, zda budou obci přidělené dotace.