Podle oznámení záměru má vzniknout závod zejména na výrobu pneumatických strojů asi sto padesát metrů severně od rybníku Kačenec na ploše zhruba padesáti tisíc metrů čtverečních. Nijak prý nepřekročí limity hluku, imisí, nebude znamenat riziko znečištění půdy či vod.

Naopak ale dojde k záboru zemědělské půdy a omezení zvlášť chráněných živočichů, konkrétně křečka polního a koroptve obecné, již v lokalitě žijí. „Úbytek stanovišť pro křečka a koroptev nahradí náhradní plochy na okrajích budoucího závodu. Podél jižního okraje areálu vznikne ozeleněný pás,“ stojí v oznámení zpracovaném specializovanou firmou.

Záměr nyní posoudí patřičné úřady. Vyjádřit se k němu může písemně kdokoliv do dvaceti dnů od zveřejnění na úřední desce.

Společnost SMC s centrálou v Japonsku je největším světovým výrobcem výrobcem pneumatických prvků pro průmyslovou automatizaci. Podle generálního manažera brněnské pobočky firmy Karla Ziemby v něm najdou uplatnění vesměs kvalifikovaní pracovníci, nábor se rozeběhne už počátkem příštího roku.

„K výběru lokality nás vedla celá řada faktorů, mimo jiné dobré dopravní spojení, dobrá úroveň škol v regionu, dostupnost kvalifikovaných pracovníků, dobrá poloha pozemku, výborná spolupráce s radnicí,“ vyjmenoval Ziemba. Podle něj by měla stavba závodu začít v březnu příštího roku a o rok později má být zahájena výroba.