„Jedná se o pilotní dotační titul, který by měl řešit problém nedostatku peněz obcí a tělocvičných jednot na kvalitní zpracování projektové dokumentace respektující historickou hodnotu budov,“ přiblížil náměstek hejtmana Jan Vitula. Obec může sumu čerpat do konce roku.