Peníze půjdou také na projekty z Vyškovska. Konkrétně se jedná o rekonstrukci silnice z Podomí do Drnovic a průtahu Vyškova, dále o výstavbu domova pro důchodce v Bučovicích a vybudování mezioborové jednotky intenzivní péče ve vyškovské nemocnici. Všechny tyto projekty vyjdou celkově na víc než dvě stě dvacet milionů korun.

„Půjčku kraj využije na financování akcí, jež jsou dostatečně připravené a jež mají zajištěné jiné zdroje z Evropské unie, kraje nebo jiných zdrojů,“ vysvětlil mluvčí Jihomoravského kraje Jan Chmelíček. Půjčka od Evropské investiční banky pokryje přes polovinu prostředků na krajské projekty za 2,3 miliardy korun.