„Po nedávné fúzi poraden pro Brno město a Brno venkov jsou tentokrát na řadě poradny v Boskovicích a Blansku, které se od ledna příštího roku sloučí pod hlavičku Pedagogicko-psychologické poradny ve Vyškově,“ uvedl krajský mluvčí Jan Chmelíček.

Radní kraje Miloš Šifalda upozornil, že jde především o ekonomické opatření, které má mimo jiné zabránit duplicitě péče několika zařízení o téhož klienta. „V žádném případě nedojde k fyzickému zrušení pracovišť v Boskovicích a Blansku,“ zdůraznil radní Šifalda.

Optimalizace školství se dotkne i dvou středních škol v kraji. Uměleckoprůmyslová a technická škola ve Velkých Opatovicích se k 1. lednu příštího roku sloučí se Střední odbornou školou a středním odborným učilištěm v Letovicích. Do budoucna hrozí, že stejný osud potká i některá gymnázia v kraji. Rozhodovat se o tom bude v příštím měsíci.

„Sešly se nám dva momenty. Na jedné straně je to pokles populační křivky, na druhé straně hospodářská krize,“ vysvětlil důvody hejtman Michal Hašek.