Koncepci sportovišť má město připravenou už od roku 2008. „Byla ale zastaralá a poplatná době. Snažili jsme se ji proto upravit tak, aby odpovídala současnosti. Přitom jsme narazili na dva problémy, které v tuto chvíli neumíme řešit," zmínil starosta města Karel Goldemund.

Plochy určené pro rozvoj sportovišť se nacházejí mezi záložním fotbalovým a Oranžovým hřištěm ve Smetanových sadech. „K návrhu však zaujímá negativní stanovisko odbor životního prostředí Jihomoravského kraje. Území je totiž v případě povodní evidované jako rozlivová plocha," vysvětlila mluvčí vyškovské radnice Petra Bezdomniková.

Odbor je proto přesvědčený, že by mělo jít o nezastavitelnou plochu. „Náš výklad je o něco jiný. Nejedná se o zastavování, ale rozvoj sportovišť," uvedl Goldemund.

Dalším problémem, který v tuto chvíli brání schválení koncepce, je dlouho plánované zdvoukolejnění železniční trati Brno Přerov. „Dosud nevíme, kudy povede. Otázku diskutujeme s krajem i se Státní železniční dopravní cestou. Během podzimu bychom pak měli dostat jasnou a závaznou odpověď, kterou pak budeme moci zařadit do územního plánu," je přesvědčený Goldemund.