Řešením bude její rozšíření. „V roce loňském roce jsme proto zpracovali studii variant intenzifikace čističky. V návaznosti na vyhodnocení této studie jsme pak letos zahájili práce pro vydání společného povolení stavby. Její uskutečnění je ale podmíněné až získáním dotace,“ dodal Novoměstský.

Na projekt spoléhají například právě v Hruškách, kde je již připravená výstavba desítek nových rodinných domů. „Pro další výstavbu v obci máme určité rezervy, i když preferujeme její udržení v současné velikosti,“ komentoval starosta Hrušek Jan Kauf.

Starosta Pavel Mezuláník.
Před pandemií měli v Otnicích desítky akcí ročně. Zase budou, říká starosta

Právě spojení s Křenovicemi je pro možné rozšiřování problematické. „Je to podstatně větší obec, takže tam je výstavba mnohem větší než u nás. Kapacita je skutečně na hranici, vodárenská společnost proto už dříve odmítala připojení nových domů. Přitom se v době kolaudace počítalo ještě s významnou rezervou, bylo to však už před delší dobou,“ dodal Kauf.

Čistička odpadních vod Hrušky je v trvalém provozu od prosince 2009. Splňuje přitom požadavky na automatizovaný provoz a nízkou spotřebu energie. Zahrnuje také čerpací stanici včetně stok přivádějících odpadní vodu, odlehčovací komory, biologické linky nebo kalojemu. Čistírna navíc podle provozovatelů zlepšila kvalitu vody v řece Litava.