To je pro místní přijatelnější.„Nejlepší by pro nás bylo, kdyby se od záměru zcela upustilo. Důležité však je, že severní variantu kraj nesmetl ze stolu, ale ukázala se jako proveditelná. To nám otevírá prostor k dalšímu jednání," uvedl křenovický starosta Jaromír Konečný.

Počítat se však zatím bude s oběma možnostmi. „Ještě jsme nevyhráli. Výsledkem bude nejspíš to, že vznikne rezerva jak pro severní, tak jižní spojku. Současná územní studie není dostatečně přesná na to, aby z jejích výsledků mohlo padnout konečné rozhodnutí. Abychom našli nejvhodnější řešení, je zapotřebí znát ještě mnoho dalších technických, ekonomických i urbanistických parametrů," přiblížil starosta.

Cílem projektu je spojit dvě ramena trati, která lemují Křenovice z východu i západu. Jižní varianta počítá s vytvořením železnice na jihu vesnice, čímž by vznikl jakýsi trojúhelník. Obec by tak byla kolejemi obehnaná ze všech stran. Navíc by došlo ke zrušení zastávky Křenovice Horní nádraží a místní by museli chodit na novou do polí za vesnicí.

Územní studie prokázala proveditelnost severní i jižní varianty křenovické spojky.

Severní variantu se nesnaží prosadit jen vedení obce, ale také občanské sdružení Proti křenovické spojce. Vzniklo zhruba před dvěma lety a sepsalo proti napojení trati na jihu petici. „To, že se prokázala možnost severní trasy, je samozřejmě dobře. Než padne konečné rozhodnutí, uskuteční se ještě celá řada jednání. Ta jako sdružení příliš ovlivnit nemůžeme, ačkoli jsme k nim většinou přizvaní. Hlavním vyjednavatelem je proto obec v čele se starostou," uvedl předseda občanského sdružení Proti křenovické spojce Jiří Pospíšil.

Že ještě bude o čem jednat, vyplývá i ze stanoviska krajského úřadu. „Ačkoli zjištění, že severní trasa je proveditelná, je pro nás důležité, z našeho pohledu preferujeme jižní variantu. Důvodem je především skutečnost, že tato trasa je kratší, což znamená i kratší jízdní dobu spojů, které budou trať využívat. Jižní varianta tak bude i levnější po provozní stránce. Kraj tak oproti severní variantě ušetří za spoje, které musí platit," uvedla mluvčí Krajského úřadu Jihomoravského kraje v Brně Denisa Kapitančiková.

Hlavní slovo ale bude mít nakonec stát. „Je investorem projektu, takže jeho stanovisko bude rozhodující. Na něm tak bude také záležet, kdy se začne s výstavbou," doplnila Kapitančiková.