„Asi před dvěma lety nám zrušili vlakové spojení mezi Vyškovem a Brnem, a od té doby je komplikovanější dostat se do okresního města. Proto se obec snaží získat alespoň lepší spojení autobusové,“ potvrdil křenovický občan Jiří Pospíšil.

Člen tamní dopravní komise Radim Svoboda zprostředkoval jednání se zástupci autobusového dopravce Kordis, krajského úřadu a se starosty Holubic, Zbýšova a Hostěrádek. „Podařilo se dosáhout toho, že každá ze zúčastněných stran dosáhla alespoň dílčího úspěchu ve svých požadavcích," uvedl Svoboda.

A upřesnil: „Pro nás to především znamená, že v dohledné době by mělo být zahájeno jednání o zřízení autobusové zastávky linky Hostěrádky – Vyškov u dolní hospody a zároveň by zde měl zastávku autobus ze Slavkova a Vážan, který končí na horním nádraží.“

„Podporu krajského úřadu máme. Záleží na tom, jak rychle se podaří vyřídit povolení výstavby zastávky u státní správy. Doufám, že nám brzy dají souhlasné stanovisko,“ povzdychl si Radim Svoboda.