Projekt už byl dokončený i spuštěný. „Právě v sobotu má dojít k jeho prověření prostřednictvím simulace povodně. Zjistíme tak, do jaké míry je systém provozuschopný v praxi a jak dobrovolní hasiči spolu s povodňovými komisemi zvládají řešit takové situace. Obyvatele už nyní informujeme, že půjde jen o cvičení, aby se nelekli třeba sirén," sdělil starosta Křenovic Jaromír Konečný s tím, že do něj bude zapojených dalších šest obcí. „Jak ale bude konkrétně probíhat, přesně nevíme. Pokyny teprve dostaneme v zapečetěné obálce," řekl Konečný.

Součástí projektu, který vyšel na čtrnáct milionů korun, jsou i bezdrátové rozhlasy. Třeba právě v Křenovicích jich mají třiaosmdesát. „Akce byla z velké části zaplacená z dotace od Evropské unie, činila devadesát procent. O zbytek se podělily obce. Suma, kterou každá investovala, se odvíjela od toho, jak velká část systému se nachází právě v jejím katastru," zmínil křenovický starosta.