„Rozhodnutí Nejvyššího správního soudu nám nebylo zatím doručené, a proto se k věci nebudeme blíže vyjadřovat. Lze pouze uvést, že podle našeho názoru nebyly v licenčním řízení splněné technické předpoklady pro udělení licence," poukázal mluvčí Nejvyššího státního zastupitelství Petr Malý.

Dříve se nicméně vyjádřil Deníku v tom smyslu, že provozovatel elektrárny nedoložil Energetickému regulačnímu úřadu nutné stanovisko Technické inspekce České republiky. Kromě toho má prý zastupitelství důkaz o tom, že revizní zprávu nevyhotovil elektrárně uvedený technik.

Křenovická solární elektrárna není jediná, která čelí žalobám nejvyššího státního zastupitelství. To se domáhá z různých důvodů zrušení licencí pro dvaadvacet elektráren po celé republice. Čtyři z nich jsou na jižní Moravě.

Solární elektrárny se ve velkém rozmohly před začátkem roku 2011. Do konce roku 2010 si totiž mohly získáním licence zajistit mnohem výhodnější cenu, než kdyby ji vyřídily až v roce 2011 nebo později. Proto u některých vzniklo podezření, že si licenci opatřily ještě předtím, než byly dostavěné, jen aby dosáhly lepší ceny.