„Projekt se citelně prodražil tím, že se dělal takzvaný protlak pod dráhou vlaku,“ uvedl místostarosta Křenovic Jaromír Konečný.

Výstavba kanalizace v Křenovicích spadá do rozsáhlého projektu Rekonstrukce a výstavby vodohospodářské infrastruktury v okrese Vyškov, který podpořila mnohamilionovou dotací Evropská unie. „Křenovická kanalizace se tak mohla napojit na čističku odpadních vod v sousedních Hruškách, která slouží oběma obcím,“ řekl výrobnětechnický náměstek společnosti Vodovody a kanalizace Vyškov Karel Hájek.

Nejviditelnější změnou bude v listopadu nový průtah obcí z asfaltobetonu. Jedná se o silnici II/416 ve směru ze Slavkova na Hrušky, průjezd obcí Křenovice a úsek silnice II/417 v Brněnské ulici vedoucí obcí ve směru z Prace do Křenovic. „Měli jsme tu jednu z posledních silnicí v okrese tvořenou dlažebními kostkami, byla už ve špatném stavu,“ konstatoval Konečný.

Dlážděná silnice podle silničářů znamená nadměrnou hlučnost i prašnost v obci. Přesto jde o vysoce trvanlivý materiál. Žulové kostky využijí na odstavné plochy podél vozovek.

Hana Bajáková