„Do této sbírky se u nás zapojilo osmaosmdesát dětských i dospělých koledníků v sedmnácti skupinkách a další dobrovolníci, kteří se podíleli na přípravě i organizaci pohoštění pro koledníky na Orlovně,“ děkovala na webu města asistentka Tříkrálové sbírky v Křenovicích Marcela Drápalová.